Boardroom as a Service

Het wordt mooi, exclusief en bovenal grensverleggend. Een blad dat de afspiegeling vormt van een levendige community van digitaal aangehaakte bestuurders.

Boardroom, as a Service?

Het nieuwe BAAS-platform verenigt de werelden van techniek, economie en maatschappij in een cross- functionele benadering. Het idee van een community staat daarbij voorop: onder gelijken ervaringen en inzichten uitwisselen over de rol en mogelijkheden van organisaties in het digitaliserende speelveld. Een dergelijk overleg is voor de hedendaagse bestuurder van onschatbare waarde. BAAS Magazine speelt een belangrijke rol binnen het platform. Behalve een weergave van hetgeen er zoal binnen de community gebeurt, brengt het volop nieuws, inzichten en achtergronden.

Digitale verstoring

Veel raden van bestuur zien de digitalisering van markten en maatschappij met lede ogen aan. Waar men gewend was de zaken top-down aan te sturen, hebben ze nu te maken met ontwikkelingen die van onderaf komen: consumenten, start-ups, individuen met revolutionaire ideeën of meningen vormen een bedreiging van de aloude modellen en structuren. Zakendoen transformeert van een ‘push’ vanuit grote corporates naar een ‘pull’ vanuit de eindgebruiker. Nieuwe ‘on-demand’ deliverymodellen zijn hiervan een voorbeeld. Alles wordt leverbaar ‘as a service’, van computerkracht tot verlichting en persoonlijke mobiliteit.

Kansen en mogelijkheden

Je kunt ondertussen geen digitalisering verzinnen, of deze vindt al ergens ter wereld plaats. Toch wordt lang niet elk nieuw initiatief direct een succes. Met name start-ups ontbreekt het immers vaak aan broodnodige schaal, middelen en industriekennis. Dat schept kansen voor de grotere organisaties. IT speelt hierbij een hoofdrol. Immers: alleen op basis van een optimale informatievoorziening kan een hechte klantrelatie worden opgebouwd, kunnen processen worden geoptimaliseerd en worden nieuwe business- en operationele modellen mogelijk.

BAAS Member worden?

BAAS Membership is een VIP behandeling

Je wordt vroegtijdig uitgenodigd voor evenementen en krijgt desgewenst inspraak bij de samenstelling van het programma. Andere voordelen zijn extra programma-elementen, toegangskaarten voor collega’s tijdens de vier jaarcongressen en (op verzoek) informele ontmoetingen met leveranciers en consultants.

Kennisdeling en educatie

Leden hebben uiteenlopende mogelijkheden voor inhoudelijke verdieping. Denk aan opleidingen (MBA), ‘peers only’ masterclasses, inhoudelijke industriewerkgroepen en rondetafeldiscussies. Maar ook aan communitybijeenkomsten met een sociaal tintje, zoals het jaarlijkse strandfeest en dinershows. Je kunt zelf thema’s aandragen.

Media en meer

Wie extra tijdschriften wil ontvangen krijgt op aanvraag een interessante korting. Andere voordelen: als eerste toegang tot onderzoeksresultaten, gratis hardcover thema-jaarboeken (3x), BoardroomIT (2x) en ledentoegang tot de websites. Tevens is het mogelijk om zelf voor een van genoemde uitgaven geïnterviewd te worden.

Member worden:

Kosten & Voorwaarden

Ja, ik wil graag BAAS Member worden en jaarlijks vier magazines ontvangen voor €100,- per jaar.

Adres

Laan van Voorburg 1
Vught 5261 LS, Noord-Brabant
Netherlands

Telefoon

Telefoon: (073) 614 00 70
Fax: (073) 612 99 97

Email

abonnementen@ictmedia.nl

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript